Övervakad-laptop

Vad Är 5 och 14 Eyes Alliance – Så Påverkar Det Dig

Innehåll

Vår värld idag är digital, vilket såklart ökat vår bekvämlighet markant – men det underlättar också för myndigheter att spionera på oss medborgare.

5, 9 och 14 Eyes Alliance, är tre olika allianser mellan olika länder, som går ut på att de övervakar och delar information om sina medborgare.

Långt ifrån alla människor är medvetna om de här allianserna och vad de faktiskt gör.

Det är först när man börjar efterforska VPN och anonymitet på nätet, som folk trillar över ord som ”14 Eyes alliance”.

Vad som är än mer skrämmande är att Sverige tillhör den största alliansen.

Vi går först igenom vilka allianserna är och längre ner i artikeln vad de gör och hur det påverkar dig.

5 Eyes Alliance

Den här alliansen startade strax efter andra världskriget, när USA och Storbritannien ingick ett samarbete för att dela hemlig information om Sovjet – men också data från deras massövervakning över sina egna medborgare.

Sedan anslöt Australien, Kanada och Nya Zeeland.

Därav namnet ”5 eyes”, eftersom de är fem länder som delar information om sin massövervakning.
I en rapport 2014, gjord av Europeiska parlamentet LIBE, så kunde man bekräfta att Nya Zeeland samarbetat med USA genom Five Eyes Alliance och kan därigenom ha delat personlig data om medborgare i EU.

9 Eyes Alliance

Fyra andra länder har senare börjat samarbeta med 5 Eyes Alliance. De är inte med i 5 Eyes, utan har istället bildat en egen grupp som samarbetar med 5 Eyes.

9 Eyes består alltså av alla länder i 5 Eyes Alliance, plus Danmark, Frankrike, Nederländerna och Norge.

Det sägs att Tyskland vill gå med i 5 Eyes Alliance och även 9 Eyes, men är för närvarande enbart med i 14 Eyes Alliance.

Vidare så har Frankrike sagt att de inte vill gå med i 5 Eyes Alliance, utan ämnar endast vara med i 9 Eyes Alliance. Tidigare Amerikanska politiker, har sagt att Frankrike inte kan gå med i 5 Eyes Alliance, då de ”spionerar för aggressivt på USA för att gå med”.

Detta visar på att de två är skilda enheter, som blott har ett samarbete ihop.

14 Eyes Alliance

14 Eyes består av alla tidigare länder, plus Tyskland, Belgien, Spanien, Italien och Sverige.

Det faktiska namnet på gruppen är SIGNIT Senior Europe. Men samarbetet är främst känt som 14 Eyes Alliance.

Den här gruppen är mindre strukturerad än övriga grupper, och många menar på att de endast agerar springpojkar åt 5 och 9 Eyes.

I grund och botten är de tre grupperna en hierarki, likt en pyramid, där toppen består av USA och UK.

Det här innebär däremot inte att länderna i 14 Eyes är mindre aktiva eller inte aktivt massövervakar sina medborgare och sedan delar informationen med alla andra. För att det gör de i allra högsta grad, även Sverige.

Problemet med 5 Eyes, 9 Eyes och 14 Eyes

Allt du gör på Internet spåras hela tiden. Din surfhistorik, vad du Googlar på, bilder du laddar upp på sociala medier, mailtrafik och allt annat du gör på datorn.

All den här informationen loggas och sparas, främst av din ISP (Internetleverantör) – som sedan är tillgänglig för respektive myndighet. De kan därmed se allt. Kombinera det med all öppen information som finns om dig på sociala medier. Plus all annan spårning som myndigheterna använder sig av. Vem kommer inte ihåg uppståndelsen kring FRA?

Den informationen som ditt land har om dig, kan de sedan dela med sig till övriga länder i dessa allianser. Den information som svenska och danska myndigheter gräver upp om dig, kan alltså skickas vidare till England, USA, Tyskland och Frankrike.

De kringgår lagen för att övervaka dig

Vad många länder gör är att de använder samarbetsländer som proxy. De kan inte själva bryta mot lagen och övervaka dig på diverse sätt, men de kan ”låta” andra länder inom alliansen göra det.

Samarbetslandet delar sedan med sig av informationen de funnit om medborgarna, till värdnationen. Ett praktexempel finns här nedanför, där det kommit fram att USA spionerat på brittiska medborgare genom att bugga deras telefoner.

Kontroverser

Att avtalen existerar vet vi. Men i vilka sammanhang, i hur stor utsträckning och exakt vad informationen används till kan vi inte veta med säkerhet.

Men det finns så kallade visselblåsare och läckor som givit oss vital information, som vittnar om hur stora och allvarliga alliansernas övervakning faktiskt är.

Under 2013 släpptes läckor om framförallt USAs och UKs spionage på sina medborgare.

Brittiska nyhetstidningen The Independent rapporterade redan 1996 att USA ”buggar Brittiska telefoner” på förfrågan av Brittiska säkerhetstjänsten, MI5. På så sätt kan den brittiska underrättelsetjänsten undgå lagens begränsningar vad gäller buggning av medborgares telefoner.

Även Snowden har läckt dokument som bekräftar att 5 Eyes aktivt övervakar signaler och data från de flesta ”tredjeparts-partners”. Dessa tredjeparts-partners är alltså länder i 9 och 14 Eyes Alliance, där bland annat Sverige är med.

Carl Bildt har försvarat FRA och dess systematiska övervakning och beskrivit det som en ”nationell nödvändighet”.

Försvarsministern Karin Enström har sagt att Sveriges underrättelsetjänsts informationsutbyte med andra länder är ”kritisk för vår säkerhet”.

Hur det påverkar dig

Om du lever i ett land, exempelvis Sverige, som befinner sig i en av dessa allianser – så är din anonymitet minimal.

Det är hög sannolikhet att allt du gjort och gör på Internet, har blivit spårat, loggat och förts vidare till andra länders underrättelsetjänster.

Från sidorna du besökt, till sökningarna du gjort på Google, hur mycket tid du spenderat online, din privata information och vad du laddat hem. Ditt liv är helt öppet och finns troligtvis sparat på fler än ett ställe. Faktum är att det inte är omöjligt att myndigheterna vet mer om vad du gjorde för två år sedan, än vad du själv vet.

De här allianserna samarbetar även med de stora tech-bolagen – så att alla dina meddelanden kan bli spårade, sparade och loggade. Så även om du skickar ett privat meddelande via Facebook, Twitter eller Instagram, är det inte säkert att det är privat.

Till skillnad från hur det känns när du sitter vid datorn och tangentbordet, eller med telefonen i soffan – så är din integritet och anonymitet icke-existerande.

Hur du undgår övervakning och blir anonym

De flesta människor vill inte bli övervakade och få sin privata information skickad till andra länder.

För att undvika att så sker, finns det ett par saker du kan göra:

  • Begränsa din personliga information på sociala medier
  • Var försiktig med vad du skriver i mail, chattar och forum
  • Använd en VPN

VPN är det bästa sättet att komma undan myndigheter och företags övervakning av dig och din privata information.

Myndigheterna och deras underrättelsetjänster spårar dig främst genom din ip-adress och informationen de får från din Internetleverantör.

Med en VPN så använder du en annan ip-adress än din egen när du använder Internet, och din Internetleverantör kan inte längre se vad du gör online – eftersom du ansluter genom en annan server.

Det är med andra ord nästintill omöjligt att spåra dig och se vad du gör på nätet när du använder en VPN.

Av den anledningen har VPN-tjänster blivit allt-mer populära bland vanliga människor som värnar om sin anonymitet och integritet, men också av regimkritiker i länder där man inte har yttrandefrihet och demokrati.

En VPN innebär inte att du försöker dölja något olagligt, utan majoriteten av alla människor använder en VPN för att skydda sitt privatliv från intrång.

Andra Artiklar